Aftalegrundlag

Autismecenter Syds kerneopgaver er defineret i kraft af det lovgrundlag i Serviceloven de konkrete ydelser refererer til.

Herud over finder du i menuen til venstre det dokument, der definerer og rammesætter Autismecenter Syds virksomhed på årsplan i form af Virksomhedsaftalen.

Ligeledes finder du dagsordner og referater for de formelle samarbejdsfora. 

Udover disse aktiviteter, og finansieret via indtægtsdækket virksomhed, er Søstvej og Kursus-, Udviklings- og Konsulentdelen (KUK). Disse aktiviteter omtales i et vist omfang også i nogle af dokumenterne.