Virksomhedsaftale

Virksomhedsaftalen indgås mellem direktøren for Sundhed og Omsorg og centerlederen for Autismecenter Syd. Aftalen gælder for et år.

Virksomhedsaftalen indgår som led i ”dialogbaseret aftalestyring” og definerer rammer for Autismecenter Syds arbejde og hvilke særlige aktiviteter der skal finde sted i det givne år.

Du kan se gældende virksomhedsaftale her