Besøgsrestriktioner bosteder

Husk, at du nu skal kunne fremvise coronapas, når du besøger bosteder i Aabenraa Kommune

 

Kravet om gyldigt coronapas gælder kun i bostedets fællesarealer. Du behøver dermed ikke at kunne fremvise coronapas, hvis der er direkte adgang til den bolig, du skal besøge, uden at du skal gennem fællesarealer.

 

Krav om coronapas gælder heller ikke, hvis du er:

 

Beboer på bostedet

Barn under 15 år

Nær pårørende til en beboer (fx ægtefælle, bror, datter eller fast besøgsven)

Værge

Person, der er undtaget for COVID-19 test og har bevis herpå