Besøgsrestriktioner bosteder

Justering af besøgsrestriktioner på sociale botilbud

Kære beboere og pårørende
Social- og Indenrigsministeriet har netop givet Aabenraa Kommune besked om at justere reglerne for besøg på alle sociale botilbud beliggende i Aabenraa Kommune.
Justeringen træder i kraft den 22. december 2020 og betyder, at beboerne fra i dag kan få besøg af tre forskellige pårørende i deres egen bolig - dog kun to ad gangen. Det er en lille lempelse af de regler, som var gæl-dende indtil i dag, hvor det kun var den nærmeste pårørende, der kunne be-søge beboeren i dennes bolig. Yderligere regler for besøg gælder som hidtil.
Jeg har fuld forståelse for, at det kan være forvirrende med de mange ændrin-ger i reglerne for besøg, der besluttes af de nationale sundhedsmyndigheder. Men vi mener også, at vi har pligt til at give jer besked, så snart vi får påbudt enten at lempe eller stramme reglerne for besøg, så I har mulighed for at planlægge jeres besøg bedst muligt.
Venlig hilsen
Karen Storgaard Larsen
Direktør
Social & Sundhed
Social & Sundhed
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676
Dato: 22. december 2020