Fristedet

Antal pladser:

Tilpasset efter efterspørgslen.

Borgerprofil:

Målgruppen er primært borgere med diagnosen Asperger syndrom eller sammenlignelige problemstillinger, herunder borgere med en psykiatrisk diagnose.

Adresse:

Jernbanegade 36, 6330 Padborg.

Kontakt:

Afdelingsleder Jørg (Josh) Bieling-Hansen tlf. 2942 2279 mail: jbi@aabenraa.dk eller direkte til afdelingen 7376 8269.

Faciliteter:

Fristedet blev oprettet i 1998.
Asperger støttecentret Fristedet er et socialpædagogisk tilbud, hvorudfra der ydes støtte i eget hjem efter SEL § 85, samt ophold i værestedet Fristedet efter SEL § 104.
Fristedet er beliggende i umiddelbar nærhed af Padborg centrum og togstation. Fristedet indeholder dagligstue, stort køkken-alrum, værksted, et stille rum, samt udenomsareal. Fristedet råder i samarbejde med et andet støttecenter over en minibus.

Tilbud:

Værestedets åbningstider er mandag – torsdag fra kl. 12 – 19, fredag kl. 10 – 15.30. Telefonen er åben fra kl. 8.
Der er lukket i alle årets weekender, hvis helligdage falder på hverdage, er der åben fra kl. 10-16.
Fristedet tilbyder aktiviteter med det mål at udvikle sociale kompetencer og netværksskabende aktiviteter.
På Fristedet skiftes borgerne til at deltage i madlavning og der er fællesspisning om aftenen mandag til torsdag. Der er mulighed for at få frokost alle hverdage.
Der tilbydes bl.a. diskoteksbesøg, der er særligt tilrettelagt for handicappede, bowling og udflugter. Borgerne kommer med forslag til det månedlige borgermøde og der vurderes, om der er tilslutning hertil samt om det er muligt i forhold til personaleressourcer.
§85 støtte i eget hjem visiteres via Aabenraa kommune, hvilken pakke den enkelte borger tildeles og hvilken ydelse kommunen og borger ønsker Fristedets støtte til.

Bygninger:

Selve Fristedet ejes af Aabenraa Kommune.