Mejerihaven

Antal pladser:

5

Borgerprofil:

Borgerne er generelt kendetegnet ved diagnostisk kompleksitet, herunder autisme.

Adresse

Mejerihaven 7, 6200 Aabenraa

Kontakt:

Afdelingsleder Esther Hjorth Petersen tlf. 7376 8269 mail: ehpe@aabenraa.dk

Faciliteter

Afdelingen indeholder 5 lejligheder samt fælles køkken / alrum, aktivitetsrum og et stort spabad

Tilbud:

Hverdagen i Mejerihaven er individuelt tilrettelagt, i det omfang normeringen tilsiger dette, indebærende struktur og forudsigelighed for borgeren. I tilbuddet indgår eksempelvis, heldagsudflugter, skovture, gåture til aktivitetsfaciliteter i nærområdet m. v.

Boligdelen:

Borgeren visiteres til boligerne af Aabenraa Kommune. Boligerne ejes og administreres af boligselskabet Bolig Syd.