Rhedersborg

Antal pladser:

12

Borgerprofil:

Borgerne er generelt kendetegnet ved forstyrrelser indenfor autismespektret samt mental retardering. Herudover har en del af borgerne tillægshandicaps i form af bl. a. epilepsi.

Adresse:

Østermarkvej 1a, 6230 Rødekro.

Kontaktoplysninger:

Afdelingsleder Susanne Stab Christensen tlf. 5124 1407 Mail: sschr@aabenraa.dk eller direkte til afdelingen 7376 8170.

Faciliteter:

Rhedersborg består af to bygninger. Den gamle hovedbygning fra gården ”Rhedersborg”, som rummer administrationen. Den anden bygning rummer 12 lejligheder på 43 m2 hver plus fællesarealer opført i 2007.

Udenoms arealerne skaber muligheder for motoriske udfordringer og gode hygge faciliteter.

Lejlighedsdelen er indrettet i fire boenheder, der fordeler sig på to fløje. Hver enhed bebos af tre borgere med hver deres lejlighed med egen terrasse. Huset er indrettet så den enkelte kan tilgodeses optimalt.

Tilbud:

At bo på Rhedersborg betyder for den enkelte, at deres dagligdag er tilrettelagt individuelt med forudsigelighed og struktur krydret med en pædagogfaglig tilgang, som sikrer høj livskvalitet.

Vi ser udvikling som en proces. Vi bevæger os i processen med både borgere, pårørende og hinanden via feedback, sparring, udfordring og refleksion.

På Rhedersborg er tilbuddene individuelle og derfor mangeartede, både i og udenfor huset.

Boligdelen:

Borgeren lejer boligen ved Aabenraa kommune, Boligselskabet DOMEA står for administrationen. Der søges om boligydelse.

Boligen:

Billeder fra en lejlighed kan ses øverst på denne side