Skovbo 50 c

Antal pladser: 4

Borgerprofil: 50 c er et såkaldt ”flerpersoners projekt”, det vil sige at borgerne har en så kompliceret diagnostik og adfærd, at det fordrer specialiseret kunnen at kunne varetage dem. 50 c er af KKR (Kommunekontaktrådet) defineret som et tilbud af regional betydning. Borgerne har en bred vifte af diagnoser og problemstillinger.

Adresse: Savværksvej 50 c, 6230 Rødekro.

Kontakt: Afdelingsleder Mette Drost Christensen mobil: 2480 0835 eller direkte til afdelingen 7376 8675. mlar@aabenraa.dk

Faciliteter: 50 c blev opført i 2010 af boligforeningen DOMEA.
Hver enkelt lejlighed er på 75 m2 inklusiv fællesarealer.
Afdelingen er bygget op, således at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, være privat og uforstyrret eller være en del af et fællesskab. I fællesarealerne er der indrettet et overskueligt miljø, så vi kan tilgodese den enkeltes og gruppens behov.
Der er skabt et arbejdsmiljø, hvor borgernes og personalets sikkerhed og tryghed er i fokus, samtidig med der er skabt en ramme, hvor udvikling er i højsædet.

Tilbud: I 50 c er tilbuddene individuelle. Vi vægter at borgeren får det tilbud, der passer lige præcis til vedkomne.
Vi arrangerer aktiviteter ud af huset, såvel som i huset. Aktiviteterne er nøje tilrettelagte efter borgerens evne og motivation.

Boligdelen: Borgeren lejer boligen ved boligselskabet DOMEA, der søges om boligydelse.
Der visiteres via Aabenraa kommune, hvilken pakke den enkelte borger tildeles, hvorfra der ydes § 85 støtte i eget hjem.

Boligen: billeder af lejlighed og grundplan kan ses øverst på denne side.

Billedgalleri