Skovbo 54 - 58

Antal pladser: 21

Borgerprofil:

Borgerne er generelt kendetegnet ved forstyrrelser indenfor autismespektret samt mental retardering. Herudover har en del af borgerne tillægshandicaps i form af bl. a. epilepsi, psykiatrisk overbygning og delvise fysiske lammelser.

Adresse:

Savværksvej 54- 56- 58, 6230 Rødekro.

Kontakt:

Afdelingsleder Anita Lindenborg mobil: 3047 6043 eller direkte til afdelingen 7376 8485. Mail til anl@aabenraa.dk

Faciliteter:

Boligerne er opført i 2001 af boligforeningen DOMEA.
Hver enkelt lejlighed er på 75 m2 inklusiv fællesarealer.

Huset er opdelt i tre levegrupper, med syv lejligheder i hver. Lejlighederne har udgang til fællesarealerne, der er indrettet således, at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, være privat og uforstyrret eller være en del af et fællesskab.

Der er skabt et arbejdsmiljø, hvor borgernes og personalets sikkerhed og tryghed er i fokus, samtidig med der er skabt en ramme, hvor stabilitet og udvikling er i højsædet.

Tilbud:

Alle borgere har et individuelt tilbud, hvor der bliver taget hensyn til den enkeltes formåen.

Vi arrangerer aktiviteter ud af huset, såvel som i huset. Aktiviteterne er nøje tilrettelagte efter den enkelte borger.

Boligdelen:

Borgeren lejer boligen ved boligselskabet DOMEA, der søges om boligydelse.

Der visiteres via Aabenraa kommune, hvilken pakke den enkelte borger tildeles, hvorfra der ydes § 85 støtte i eget hjem.

Boligen:

Se billederne øverst på siden