Søstvej

Antal pladser:

Tilpasset efter efterspørgslen.

Adresse:

Søstvej 11, 6200 Aabenraa.

Kontakt:

Afdelingsleder Esther Hjorth Petersen tlf. 7376 8269 mail: ehpe@aabenraa.dk eller direkte til afdelingen 4048 2427.

Faciliteter:

Huset er indrettet med en del mindre rum, et mindre- og et stort køkken. Der er toilet faciliteter i kælderen og i stue etagen. De mindre rum er indrettet til forskellige former for aktiviteter, alt efter hvad elev gruppen måtte have af behov.
Der er skabt en kultur og et arbejdsmiljø hvor borgernes og personalets sikkerhed og tryghed er i fokus, samtidig med der er skabt en ramme hvor udvikling er i højsædet.

Tilbud:

Søstvej er et dagtilbud, som er en del af Skovbogård. Målgruppen er ikke defineret, idet det i udgangspunktet er tænkt som basen for løsning af opgaver Autismecenter Syd bliver bedt om at løse ud over centerets kerneopgave.
Der er i princippet ikke begrænsninger på typer af opgaver, der kan søges løst i tilknytning til Søstvej.
Opgaver i tilknytning til Søstvej løses som indtægtsdækket virksomhed.

Bygninger:

Bygningerne ejes af Aabenraa kommune. Autismecenter Syd lejer sig ind.