Søvænget

Antal pladser:

Tilpasset efter efterspørgslen.

Borgerprofil:

Målgruppen er primært borgere med diagnosen Asperger syndrom eller sammenlignelige problemstillinger, herunder borgere med en psykiatrisk diagnose.

Adresse:

Søvænget 19, 6230 Rødekro.

Kontakt:

Afdelingsleder Jørg (Josh) Bieling-Hansen tlf. 2942 2279 mail: jbi@aabenraa.dk eller direkte til afdelingen 2119 2425.

Faciliteter:

Søvænget blev oprettet den 1. maj 2012.
Søvænget er et socialpædagogisk tilbud, hvorudfra der ydes støtte i eget hjem efter SEL § 85, samt ophold i værestedet Søvænget 19 efter SEL § 104.
Søvænget består af en lejet lejlighed, der er ejet af boligselskabet DOMEA. Lejligheden er på ca. 100 m2 og består af køkken-alrum, tv / samtalestue, et disponibelt rum, samt personalefaciliteter.
Udendørs er der en gårdhave, samt mulighed for at benytte grønne områder til spil af forskellig art. Der er mulighed for at leje lokaler i fælleshuset til større arrangementer.

Tilbud:

Værestedets åbningstider er mandag – fredag fra kl. 15 – 20, dog torsdag kl. 15 - 17, lørdag - søndag kl. 12 – 17. Helligdage er der åben fra kl. 12-17. Udenfor åbningstid kan der på hverdage lægges besked på telefonsvareren, som vil blive aflyttet fra kl. 9.
Søvænget tilbyder aktiviteter med det mål at udvikle sociale kompetencer og netværksskabende aktiviteter.
Ugens hverdage har forskellige temaer, der er tilrettelagt i samarbejde med borgerne. Der er borgermøde sidste tirsdag hver måned, dog undtaget juli og december.
I weekenden tilrettelægges aktivitetstilbud i samarbejde med borgerne.
§85 støtte i eget hjem visiteres via Aabenraa kommune, hvilken pakke den enkelte borger tildeles og hvilken ydelse kommunen og borger ønsker Søvængets støtte til.

Bygninger:

Søvænget består af en lejet lejlighed, der er ejet af boligselskabet DOMEA.