Historie

Autismecenter Syd blev dannet ved kommunalreformen i 2007, hvor de fem kommuner og Sønderjyllands Amts enheder i den nye Aabenraa Kommune, der beskæftigede sig med borgere med forstyrrelser indenfor autisme spektret, blev samlet i én organisation, for dermed at skabe høj faglighed og kontinuitet i det individuelle tilbud til den enkelte borger.

Baggrund

I 1982 etablerede det daværende Sønderjyllands Amt børneinstitutionen Skovbo i Aabenraa på foranledning af en forældregruppe til børn med forstyrrelser indenfor autismespektret. I 1989 blev institutionen omdannet til en vokseninstitution i og med børnene var blevet voksne. Allerede i 1988 havde man på en gård i Hjolderup etableret et beskæftigelsestilbud til persongruppen. Dette beskæftigelsestilbud flyttede i 1992 til Lille Kolstrup i Aabenraa.

I 1993 udvides institutionen med yderligere en boenhed, Rhedersborg i Rødekro.

I 1998 etablerede den daværende Bov Kommune et Asperger støttecenter på baggrund af en mindre gruppe borgere med dette syndrom samt borgere fra nabokommunerne.

2001 flytter Skovbo til nybyggede lokaler i Rødekro. I 2010 bygges en specialafdeling med fire pladser i tilknytning til Skovbo.

August 2011 overtager Autismecenter Syd bygningen, Søstvej 11 i Aabenraa, med henblik på at varetage STU opgaver og opgaver på entreprenørbasis. Denne del er alene finansieret via indtægtsdækket virksomhed.

Februar 2012 flytter Skovbogård til nybyggede lokaler på Vinkelvej 9 i Rødekro.

I maj 2012 udvides Fristedet med et støttecenter på Søvænget 19 i Rødekro. Støttecenteret servicerer borgere, der bor i boligforenings lejligheder i umiddelbar nærhed af støttecenteret samt borgere på andre lokaliteter i kommunen.