Viden og erfaringsbaggrund

Det der i dag fremstår som Autismecenter Syd begyndte i 1982 som Skovbo en døgninstitution for børn og unge med forstyrrelser indenfor autisme spektret.

Den målgruppe Autismecenter Syd aktuelt arbejder med omfatter overvejende voksne personer med diagnoser indenfor autismespektret. Spændvidden er fra retarderede med autisme, der har et stort personalebehov til en velfungerende gruppe med bl. a. Asperger diagnosen, hvor personalebehovet begrænses til støtte i egen bolig og mulighed for socialt samvær med ligestillede. Herudover har centeret en afdeling med fire døgnpladser til personer kendetegnet ved diagnostisk kompleksitet. Endelig varetager centeret specialopgaver i forhold til børn og unge, der ikke nødvendigvis er kendetegnet ved diagnosen autisme, men som af forskellige grunde ikke kan varetages i de til persongruppen relevante foranstaltninger. 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?