Autismecenter Syd Referat for møde i Kontaktrådet 20. maj

Den 11. februar 2019 Kl. 15-17
på Skovbo, Savværksvej 52.


Deltagere:

Poul Erik Krogh

Helle Hockerup

Bettina Stricker

Laila Jepsen

Anne Fabricius (ref)

03
072019

 

 1. Gennemgang dagsorden

Ingen kommentarer

 1. Økonomi
 • Oversigt over budget 2019

Gennemgang af det overordnede budget ved Conny. Der er ingen bemærkninger fra Kontaktrådet.

 1. Nyt fra Samrådene
 • Skovbo
 • Rhedersborg
 • Funkevej
 • Mejerihaven
 • Skovbogård

 

Der har ikke været afholdt møder i samrådene.

 

 1. Nyt fra ledelse og medarbejdere
 • Den organisatoriske sammenhæng fra strategiske mål til værdi og mål for borgerne på Autismecenter Syd.

 

Anne gennemgår, hvorledes der er en sammenhæng mellem de politiske beslutninger, Virksomhedsaftalen og - hvorledes der arbejdes med, at dette bliver effektueret i Autismecenter Syd.

Det samme materiale er gennemgået på alle personalemøder i organisationen. I gennemgangen er der lagt vægt på, at der fremadrettet skal være stort fokus på digitale løsninger og velfærdsteknologi.

Materialet, som er gennemgået, er tegninger på Flip Over.

 

 • En mulig fremtidig organisering af Autismecenter Syd.

Anne orienterer om Boligstrategien for Social og Sundhedsområdet og hvorledes Autismecenter Syd er en del af denne strategi.

Der orienteres om, at i forlængelse af boligstrategien har Autismecenter Syd fået til opgave, at se på alternative fysiske rammer til afdeling Funkevej.

Der er fra Social- og Sundhedsudvalget peget på, at der står tomme plejeboliger i Bylderup Bov, hvor der betales en tomgangshusleje.

Ledergruppen og medarbejdere i Autismecenter Syd har kigget på boligerne og fundet dem meget fine til målgruppen og kan se, at der er mange muligheder i området. De forholder sig også til, at boligerne ligger i et område, som ikke indeholder mange indkøbs- og aktivitets muligheder.

 

Derudover orienteres der om forslaget til en helhedsplan for Autismecenter Syd.

Helhedsplanen indeholder et perspektiv på de fysiske rammer i Autismecenter Syd, et perspektiv på den faglige indsats + hvorledes Autismecenter Syd i højere grad kan overholde den økonomiske ramme og sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Social- og Sundhedsudvalget bad desuden om, at der blev afholdt møde med pårørende til borgerne på Funkevej. Dette er afholdt med deltagelse af Afdelingschef Bjarne Ipsen, afdelingsleder Susanne S. Christensen og Centerleder Anne Fabricius.

Alle pårørende gav udtryk for, at Bylderup Bov er meget langt væk, at deres pårørende ville stoppe en positiv udvikling og gøre dem mere afhængig af det pædagogiske personale.

Der er skrevet et notat fra dette møde. Notatet og helhedsplanen har efterfølgende været til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Det blev desuden aftalt, at pårørende og personale til Funkevej sammen tager til Bylderup Bov og kigger på de fysiske rammer.

 

 

Høringssvaret er med på udvalgsmødet i juni.

 

Helhedsplanen og høringssvar kan findes på Aabenraa Kommunes hjemmeside link:

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/dagsordener-og-referater/social-og-sundhedsudvalget/

 

 

 1. Gennemgang af retningslinjer

Punktet er udsat.

 

 1. Eventuelt
 • Værgemål

Via Hjernecenter Syd har Autismecenter Syd fået anbefalet advokat Per Euchen Larsson fra Bogense på Fyn til et oplæg med orientering værgemål.

Han ønsker ikke, at komme til en fælles informationsaften, da det kan være meget individuelt, hvordan et værgemål skal varetages.

De står dog dagligt til rådighed med telefonisk vejledning, hvor pårørende og personale er velkommen til at stille spørgsmål og få den nødvendige vejledning.

Per Euchen Larsson. Tlf.: 6613 0666

Næste møde er den 16. september kl. 15-17.

Sidst opdateret 03.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?