Uddannelse af undervisere.

Autismecenter Syd har siden maj i år været i færd med at uddanne undervisere i samarbejde med UC Syd. Uddannelsen er på diplomniveau og afsluttes i december i år.

31
102019

Læs mere her.

 

Autismecenter Syd har i mange år opkvalificeret medarbejdere og studerende via bl. a. et grundkursus autisme og Autismenavigatorefteruddannelsen. Siden 2011 er fokus herpå øget, således at centeret også har solgt kurser eksternt, herunder i Slesvig Holsten.

 

I hovedtræk er erfaringerne, at udviklingen af og afvikling af interne kurser højner fagligheden og bidrager væsentligt til et fælles fagsprog på tværs af faggrupper og afdelinger. Ligeledes bidrager det til, at studerende efter endt uddannelse søger ansættelse i Autismecenter Syd og hermed afhjælper rekrutteringsproblemer.

 

Alene i 2019 har 36 medarbejdere gennemført centerets egen Autismenavigatorefteruddannelse, der forløber over 7 undervisningsdage med en afsluttende mundtlig prøve. Omkring 50 medarbejdere og studerende har gennemført centerets endags grundkursus autisme.

 

Med henblik på at sikre også fremadrettet intern opkvalificering af medarbejderne med den viden centeret besidder og således kvalificere tilbuddet til borgeren og begrænse eksternt køb af kurser, besluttedes i 2018 at investere i uddannelse af et korps af undervisere i samarbejde med UC Syd.

Uddannelsen fokuserer på bl. a. discipliner i det at undervise tæt koblet til de kommende underviseres emneområde.

Sidst opdateret 31.10.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?