Pårørende

Vi lægger vægt på, at det skal være trygt for jer, som pårørende, at jeres familiemedlem modtager tilbud hos os, uanset hvori tilbuddet består.

Et væsentligt element heri er, mener vi, at I bliver inddraget i det omfang I måtte ønske. Der er, for at imødekomme dette, sammen med aktuelle pårørende udarbejdet en samarbejdskontrakt som I kan se her.

Vi er bevidste om, at vi som professionelle i forhold til jeres familiemedlem kan blive uopmærksomme på områder, der har betydning for jer. Med henblik på at imødegå dette er der for den enkelte afdeling etableret et samråd, hvor I har mulighed for at fremkomme med og få drøftet jeres eventuelle bekymringer. 

I kan se aktuelle pårørendes vurderinger af indsatsen på de forskellige områder under relateret indhold: