Kontaktråd

Formålet med kontaktrådet er at styrke brugerindflydelsen og dialogen mellem Autismecenter Syd, borgerne og deres forældre og pårørende samt andre interessenter.

Kontaktrådet skal høres i spørgsmål af mere generel karakter vedrørende Autismecenter Syds virksomhed, herunder samarbejdet mellem centeret og dets interessenter.

Kontaktrådet kan selv tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer, herunder om Autismecenter Syds samarbejde med dets interessenter.

I menuen til venstre kan du se nærmere om kontaktrådets retningslinier, arbejde og sammensætning. 

Sidst opdateret 23.01.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?