Pædagogik

Det Autismecenter Syd generelt står for pædagogisk, tager afsæt i det vi ved er gældende for et hvilket som helst menneske, nemlig behovet for struktur, overskuelighed og forudsigelighed kombineret med udfordring på egne præmisser og behovet for relationer på egne præmisser. Disse behov er særligt tydelige for personer med autisme

Det vi holder os for øje er, at mulighederne for personer med forstyrrelser indenfor autismespektret i meget høj grad kan forbedres via kommunikationsteknologiske hjælpemidler.

Vi er åbne overfor at tilegne os nye metoder, således at vi kan varetage borgere, der har de grundlæggende samme behov, men som ikke henhører under kategorien personer med forstyrrelser indenfor autismespektret. 

Sidst opdateret 14.07.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?