Pladser

Du kan i menuen til venstre se de forskellige tilbudstyper Autismecenter Syd tilbyder.

Priserne for de enkelte ydelser fremgår af Tilbudsportalen under VISO. Dette gælder dog ikke for henholdsvis Søstvej og STU. Søstvej finansieres alene via indtægtsdækket virksomhed og løser typisk opgaver udenfor kerneydelsen.

Vær opmærksom på at har du behov for et tilbud, der ikke umiddelbart dækkes af de angivne tilbudstyper, da indgår vi gerne i dialog herom. I kraft af organisationens størrelse og idet vi har forskellige fysiske faciliteter spredt ud over kommunen har vi mulighed for at ”strikke” alternative tilbud sammen.

Vi har også mulighed for at løse opgaver udenfor Aabenraa Kommune.

Du kan se mere under menuen alternative tilbud

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?