Autismegrundkursus

Kurset tager afsæt i autismespektrum forstyrrelser.

Kurset henvender sig til fagfolk samt forældre/pårørende.

Indledningsvis vil kurset give deltagerne en kort historisk indsigt i autismens historik fra før og efter servicelovgivningen.

Herudover kommer vi i kurset rundt om følgende:

 • Hvad er autisme, hvad rummer diagnosen?
 • Social kommunikation / mangelfuld social kommunikation
  Man kan ikke ”ikke kommunikere”.
  Evnen til tilpasning og regulering af egen adfærd.
  Evnen til spontant at delagtiggøre andre i tanker, følelser og handlinger.
  Evnen til at lægge mærke til andres og selv bruge kropssprog, tonefald og mimik.
 • Anderledes sensorisk bearbejdning.
  Der tages afsæt i ” de 7 sanser”.
  Taktil skyhed, kræsen, støjfølsom, anderledes oplevelse af smerte og temperaturforskelle.
 • Nedsat forestillingsevne og deraf repetitive adfærdsmønstre.
  Hvilken betydning har det fysiske rum?
  Konkret tænkning og bogstavelig forståelse af ord og vendinger. Mangelfuld integration af information og erfaring.
  Snævre interesser, detaljefokuseret, motorisk stereotype bevægemønster. Fastholdelse af specifikke rutiner eller ritualer.
 • Sluttelig afdækker kurset egne erfaringer og kommende muligheder for forudsigelighed og forandring skabt via pædagogik, struktur og relationer.

På kurset vil deltagerne have mulighed for, både at være aktører og byde ind med egne oplevelser. 

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?