Autismenavigator efteruddannelsen

Efteruddannelsen henvender sig til praksismedarbejdere samt rådgivere og vejledere i forhold til borgere med autismespektrum forstyrrelser samt deres forældre og pårørende.

Det er en forudsætning for optagelse på efteruddannelsen, at man arbejder med borgere med autismespektrum forstyrrelser, idet efteruddannelsen er opbygget således, at der er en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Som professionelle møder man ofte en anderledes adfærd fra mennesker med autisme. Det er svært at forstå hvorfor de agerer og reagerer som de gør.

Derfor er det vigtigt at få viden og redskaber til at kunne støtte med forståelse for baggrundene for denne anderledes adfærd. 

       ”Anderledes person har brug for anderledes hjælp” 
                               (Theo Peters)

Med henblik på at sikre optimalt udbytte for kursisterne er efteruddannelsen opbygget som en lærecirkel, hvor teori og empiri kobles tæt. Optimalt udbytte sikres videre i kraft af, at det enkelte modul afsluttes med en skriftlig opgave med afsæt i kursistens daglige arbejde.

Kursisterne gennemgår 8 moduler, hvor de i teori og praksis lærer:

  • At have en bestemt adfærd i fokus
  • Have forståelse for denne
  • Se denne adfærd ud fra autismekarakteristika
  • Lave analyser, hypoteser og læringsmål
  • Se på relationerne
  • Udarbejde pædagogiske metoder
  • Få disse implementeret i praksis
  • Afslutningsvis at evaluere 


                   ”Jeg hører og glemmer 
                     Jeg ser og jeg husker 
                     Jeg gør og jeg forstår” 
                       (kinesisk ordsprog) 

Sidst opdateret 14.07.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?