Studerende i Autismecenter Syd

Vi værdsætter et flerfagligt studiemiljø, og modtager studerende fra uddannelserne til Social og Sundhedsassistent, Pædagog, Pædagogisk assistent og Sundhedsadministrativ Koordinator

Vi ved at praktikken er en betydningsfuld del af din uddannelse

Derfor er det vigtigt for os, at der er fokus på at skabe et godt uddannelsessted og dermed på at skabe en god praktik for vores studerende og for vores elever.

Det gør vi blandt andet ved at:

  • Ledelse, vejleder og øvrige kolleger tager ansvar for at den studerende/eleven fungerer, trives og føler sig inkluderet, både som studerende og som kollega
  • Alle medarbejdere tager ansvar for at den studerende/ eleven modtager relevant faglig sparring og feedback i forhold til sit praksisarbejde og herigennem opnår læring i praksis
  • Læringsmiljøet skal tilskynde til at den studerende/eleven kan arbejde selvstændigt og være nysgerrig samt stille sig undrende i forhold til den pædagogiske praksis

Herunder kan du læse mere om hvordan nuværende og tidligere studerende har oplevet at være hos os