Gå til hovedindhold

Vores tilgang til borgeren

Vi lægger vægt på, at det skal være trygt at modtage et tilbud hos os

Indhold

  Vi tager afsæt i borgene i det store og hele er ligestillet med en hvilken som helst anden dansk borger. Det betyder bl.a. at man i de fleste tilfælde vil være fuldt ud myndig, at man bor i egen bolig og at man har egen indkomst.

  Og vi tager afsæt i at borgerne i større eller mindre grad har behov for hjælp i hverdagen.
   
  Vi yder derfor hjælpen i borgerens eget hjem og vi yder hjælp til en person, der har retten til at bestemme over eget liv.

  Vi arbejder ud fra at borgeren og/eller dennes pårørende er eksperterne i borgerens liv. 
  At borgeren og dennes familie har traditioner, måder at leve livet på, måder at opføre sig på, måder at klæde sig på med mere, som har betydning og som man værner om.

  Vi bidrager med den faglige viden og den erfaring vi har.

  Retningsgivende for os er derfor:

  • At vi ønsker et tæt samarbejde med borgeren og dennes pårørende
  • At i har meget stor indflydelse på det tilbud borgeren modtager i dagligdagen
  • At vi betragter borgeren som en selvbestemmende person, der i vid udstrækning har brug for støtte til at træffe beslutninger
  • At vi i dagligdagen søger at give borgeren de bedst mulige livsbetingelser ud fra vores viden og erfaring
  • At vi bidrager med rådgivning til borgeren og de pårørende ud fra vores viden og erfaring