Gå til hovedindhold

Skovbo 58

Savværksvej 58, 6230 Rødekro.

Indhold

  Fysiske rammer

  Boenheden er beliggende på Savværksvej 58, 6230 Rødekro.

  Boenheden består af 7 lejligheder på 75 m2 inklusive hyggelige fællesarealer. Boligerne er opført i 2001 af DOMEA. Fællesarealerne er indrettet sådan, at borgerne har mulighed for at vælge til eller fra, om de ønsker at være private eller om de ønsker at være en del af et fællesskab. Fællesarealerne er indrettede med et trygt miljø, hvor man også kan være sammen lidt på afstand. De rammer giver gode muligheder for at både stabilitet og udvikling er i højsædet.

   

  Ofte forekommende borgerprofiler

  Borgerne i boenheden har ofte…

  Fysisk funktionsnedsættelse i form af påvirket sprog og kommunikation og ofte påvirket motorik og bevægemønster

  Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning eller andre tillægsdiagnoser, for nogen kunne det være aldersrelaterede forandringer

  Udfordringer i forhold til praktiske opgaver i boligen.  Borgerne har brug for kompensation til udførelse af praktiske opgaver i boligen. Enkelte kan med væsentlig pædagogisk støtte deltage i praktiske opgaver og madlavning, men overvejende er der behov for kompensation.

  Udfordringer i forhold til egenomsorg.  Borgerne har typisk behov for en del pleje og omsorg ifm. fysiske behov, og borgerne vil ofte have brug for pædagogisk støtte ift. måltider.

  Udfordringer i forhold til socialt liv. Borgerne kan typisk delvist indgå fællesskaber med passende pædagogisk støtte til vedligeholdelse af samspil og kontakt.

  Udfordringer i forhold til sundhed. Borgerne har ofte også helbredsmæssige udfordringer, fx tillægshandicaps i form af bl.a. epilepsi og delvise fysiske lammelser eller aldersrelaterede gener.

  Udfordringer i forhold til kommunikation. Borgerne har typisk svært ved af forstå meddelelser, udtrykke sig verbalt og føre en samtale. En del borgere anvender kommunikationshjælpemidler og teknikker

  Udfordringer i forhold til samfundsliv. Borgerne vil oftest modtage aktivitets- og samværstilbud (§104), det kan være ude af huset i regi af Skovbogaard eller i boenheden.

   

   

   

   

  Særlige kendetegn ved boenheden

  Der er mulighed for fysisk afskærmning, og der er fokus på ro og energiforvaltning samt lavt tempo.

  Der arbejdes med afsæt i livshistorie og det levede liv; med sanser som lyde, madlavning, duft og smag; og fysisk kontakt fylder en del.

  Boenheden har mulighed for demenspædagogik, hvor der er behov for dette.

  Boenheden har vågen nattevagt.

   

  Fakta og formalia om lokaliteterne i dag

   

  Boenhedens nuværende tilbudstype

  Fx Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig ABL § 105 stk. 2

  Nattevagtstype

  Vågen nattevagt

   

   

  Grundlæggende og typiske pædagogiske tilgange i boenheden

  I Skovbo 58 suppleres KRAP og LA2 særligt af:

   

  Sansestimulation/Sanseintegration. Sansestimulation er en metode, hvor sanserne stimuleres hver for sig, og gives gennem forskellige redskaber som kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, dufte etc. og metoden står på en sensorisk profil af borgeren, da sanserne kan blive overstimuleret, såfremt stimuli anvendes ukritisk. Sansestimulation indgår som en del af sanseintegration. Sanseintegrationsprocessen er en fortløbende, ubevidst neurologisk proces, hvor sanseindtryk fra individets egen krop og fra omgivelserne integreres i hjernen for at skabe normal adfærd. Sanseintegration indbefatter både sansestimulering og et adaptivt respons.

  Spædbarnsterapeutiske metoder. Med spædbarnsterapeutiske metoder italesættes de problemstillinger eller ændringer, som man oplever borgeren står i og der sættes ord på følelser. I svære situationer eller overgangsfaser bruges livshistoriefortællinger, digitale fotos og overgangsobjekter af genkendelig genstande, som borgeren ser som betydningsfuldt og trygt. Dette kan tages med fra det kendte til det ukendte for at mindske utrygheden og konflikter. Det handler om, at være autentisk, nærværende og forberedt. At være karavaneføreren, der skaber tryghed, struktur og en god stemning.

  Intensiv Interaktion. Intensive Interaktion er en metode, der udvikler kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap. Gennem simple, fokuserede aktiviteter udvikles evnen til bl.a. fælles opmærksomhed, dialog, turtagning, brugen af blikkontakt, ansigtsudtryk, stemme, og gestus.

   

  Typiske kendetegn ved medarbejdere i boenheden

  Medarbejdere i Skovbo 58 kendetegnes typisk ved:

  o   Kreative aktiviteter

  o   Handlingsorienteret

  o   Rolig udstråling

  o   Tålmodig

  o   Være tilpas med adfærd på tidligere udviklingstrin