Gå til hovedindhold

Rhedersborg C

Østermarkvej 1a, 6230 Rødekro

Indhold

  Fysiske rammer

  Boenheden består af 12 lejligheder på 43 m2 plus fællesarealer, hver lejlighed har egen terrasse.

  Borgerne lejer boligen af Aabenraa Kommune, og Boligselskabet DOMEA står for administrationen, og der kan søges om boligydelse.

  Fællesarealerne er indrettede med et trygt miljø, hvor man også kan være sammen lidt på afstand. De rammer giver gode muligheder for at både stabilitet og udvikling er i højsædet.

  Lejlighederne er grupperet i fire boenheder, fordelt på to fløje. Udenomsarealerne skaber gode muligheder for motoriske udfordringer og gode hygge faciliteter. 

   

  Ofte forekommende borgerprofiler

  Borgerne i boenheden har ofte…

  Fysisk funktionsnedsættelse i form af påvirket sprog og kommunikation, og ofte påvirket motorik og bevægemønster

  Psykisk funktionsnedsættelse i form af intellektuel/kognitiv forstyrrelse i form af autismespektrumforstyrrelse og ofte også udviklingshæmning eller andre tillægsdiagnoser, fx angst eller tilknytningsforstyrrelse.

  Udfordringer i forhold til praktiske opgaver i boligen.  Borgerne har ofte brug for kompensation til udførelse af praktiske opgaver i boligen. Nogle kan med væsentlig pædagogisk støtte deltage i praktiske opgaver, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.

  Udfordringer i forhold til egenomsorg.  Borgerne har typisk behov for pædagogisk guidning ift. personlig hygiejne, men sjældent intensiv pleje. Borgerne vil ofte have brug for pædagogisk støtte ift. måltider.

  Udfordringer i forhold til socialt liv. Borgerne kan typisk delvist indgå fællesskaber med passende pædagogisk støtte til etablering og vedligeholdelse af samspil og kontakt.

  Udfordringer i forhold til sundhed. Nogle borgere har tillægshandicaps i form af bl.a. epilepsi.

  Udfordringer i forhold til kommunikation. Borgerne har typisk svært ved at forstå meddelelser, udtrykke sig verbalt og føre en samtale. En del borgere anvender kommunikationshjælpemidler og teknikker.

  Udfordringer i forhold til samfundsliv. Borgerne vil oftest modtage aktivitets- og samværstilbud (§104) i regi af Skovbogaard.

   

  Særlige kendetegn ved boenheden

  Der er mulighed for fysisk afskærmning.

  Der arbejdes med afsæt i det fælles tredje, med livshistorie og med at indgå i fællesskaber.

  Boenheden har ikke nattevagt.

   

  Fakta og formalia om lokaliteterne i dag

  Boenhedens nuværende tilbudstype

  Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig ABL § 105 stk. 2

  Nattevagtstype

  Vågen nattevagt

   

   

  Grundlæggende og typiske pædagogiske tilgange i boenheden

  I Rhedersborg C, suppleres KRAP og LA2 særligt af:

  Sansestimulation/Sanseintegration. Sansestimulation er en metode, hvor sanserne stimuleres hver for sig, og gives gennem forskellige redskaber som kuglebad, hængekøje, musikseng, kugledyne, dufte etc. og metoden står på en sensorisk profil af borgeren, da sanserne kan blive overstimuleret, såfremt stimuli anvendes ukritisk. Sansestimulation indgår som en del af sanseintegration. Sanseintegrationsprocessen er en fortløbende, ubevidst neurologisk proces, hvor sanseindtryk fra individets egen krop og fra omgivelserne integreres i hjernen for at skabe normal adfærd. Sanseintegration indbefatter både sansestimulering og et adaptivt respons.

  Totalkommunikation. Totalkommunikation er en bevidst anvendelse af de mange forskellige måder at kommunikere på. Det væsentlige i totalkommunikation er, at anvende alle forhåndenværende midler til at forstå andre og gøre sig forståelig. Ud over det talte sprog indgår kropssprog, mimik, udpegning, stemmeføring, lyde, tegn til tale osv. Når det drejer sig om valg af kommunikationsform, må man i det enkelte tilfælde vurdere, hvilken form der er bedst egnet.

  Social færdighedstræning. Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder.
  Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil.

  ADL-træning. ADL-træning er færdighedstræning i Almindelig daglig Livsførelse.

  TEACCH. TEACCH er en metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for mennesker med autisme. Formålet er at udvikle selvstændighed og handlemuligheder.

   

  Typiske kendetegn ved medarbejdere i boenheden

  Medarbejdere i Rhedersborg, den gamle bygning, kendetegnes typisk ved:

  o   Kan være i proces

  o   Er kreativ og ser muligheder frem for begrænsninger

  o   Er stærk i de kognitive processer

  o   Kunne være i nu’et

  o   Kunne være i alene-arbejde