Skovbogård

Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, samt Søstvej 11, 6200 Aabenraa

Indhold

  Antal pladser

  35

  Brugerprofil:

  Brugerne er generelt kendetegnet ved forstyrrelser indenfor autismespektret samt mental retardering. Herudover har en del af brugerne tillægshandicaps i form af bl. a. epilepsi, psykiatrisk overbygning og delvise fysiske lammelser.

  Faciliteter:

  Skovbogård er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104.

  Søstvej 11 i Aabenraa er en bygning af ældre dato men rigtig godt indrettet og med et dejligt udemiljø tæt på skov. Plads til ca. 5 brugere.

  Tilbud:

  Skovbogårds åbningstider er mandag fra kl. 10 - 15.45. Tirsdag – torsdag fra kl. 8.45 – 15.45 og fredag fra kl. 8.45 – 14.45.

  Ridning, svømning og gymnastik er en del af de tilbud som kan fremhæves. Derudover varetager Skovbogård salg af brænde, hvor brugerne forarbejder træ til videresalg. Sluttelig tilbydes forskellige daglige og individuelle aktiviteter bla. køkkenaktiviteter. Herud over tilbydes STU.

  Skovbogård vægter brugen af de omkringliggende naturområder.

  Bygninger:

  Bygningerne ejes og lejes af Aabenraa Kommune.