Gå til hovedindhold

Skovbogård

Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, samt Søstvej 11, 6200 Aabenraa

Indhold

  Antal pladser

  35

  Brugerprofil:

  Brugerne er generelt kendetegnet ved forstyrrelser indenfor autismespektret samt mental retardering. Herudover har en del af brugerne tillægshandicaps i form af bl. a. epilepsi, psykiatrisk overbygning og delvise fysiske lammelser.

  Faciliteter:

  Skovbogård er et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104.

  Søstvej 11 i Aabenraa er en bygning af ældre dato med et dejligt udemiljø tæt på skov.

  Tilbud:

  Borgerne tilbydes bl.a. motorik, gymnastik og fysisk træning samt forskellige andre daglige sansestimulerende aktivitet. Sang og musik, og sproglige stimuli, samt kreativ udfoldelse står på det ugentlige program. I køkkenaktiviteterne er der bl.a. fokus på forskellige ADL opgaver. Der gøres god brug af de omkringliggende naturområder. Der er mulighed for at tilbyde individuelle STU-forløb.

  Bygninger:

  Bygningerne ejes og lejes af Aabenraa Kommune.