Gå til hovedindhold

Pædagogiske metoder

I Autismecenter Syd har vi udvalgt to overordnede metoder som udgangspunkt for vores arbejde

Indhold

    KRAP

    Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer.

     

    LA2

    LA2 tager udgangspunkt i dialog og borgerinddragelse og ser dette som afgørende for, at kritiske episoder med udfordrende adfærd og vold samt brug af magtanvendelser kan reduceres. I LA2 arbejdes med målrettet forebyggelse, håndtering og læring.