Gå til hovedindhold

Pædagogiske tilgange

Autismecenter Syd arbejder med afsæt i tre overordnede pædagogiske tilgange, der læner sig op af Sundhed, Mestring og Fællesskabelse.

Indhold

  Anerkendende tilgang

  En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse af borgeren med det, hvad denne repræsenterer. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

  Rehabiliteringstilgang

  En rehabiliteringstilgang (begrebet inkluderer en rehabiliterende, habiliterende og en recovery tilgang) er en faglig tilgang, der har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne.

  Sundhedsfaglig tilgang 

  En sundhedsfaglig tilgang understøtter borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber. Den sundhedsfaglige tilgang tager afsæt i, at sundhed ikke kun handler om fravær af sygdom og svækkelse, men også om livskvalitet eller det, der i WHO’s oprindelige sundhedsdefinition kaldes psykisk og socialt velbefindende.