Pædagogiske værktøjer i Autismecenter Syd

I Autismecenter Syd arbejder vi efter en klar rød tråd og fornuftige, faglige fællesnævnere.

Indhold

    Derfor er der sammenhæng mellem overordnede pædagogiske tilgange og metoder, grundlæggende og typiske pædagogiske metoder i den enkelte boenhed og pædagogiske metoder, der er individuelle til den enkelte borger efter behov.

    De pædagogiske metoder er styrende for de konkrete pædagogiske modeller og for Autismecenterets strategiske kompetenceudvikling.

    Pædagogiske tilgange
    Pædagogiske metoder
    Pædagogiske modeller